Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Interreg yhteistyö

Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY) on paremmin tunnettu Interreg-ohjelmina. EAY-tavoite tukee rajat ylittävää, valtioiden välistä sekä alueiden välistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden välillä. Lisäksi EU rahoittaa ulkorajayhteistyötä ENI CBC -rahoitusvälineestä. Pohjois-Pohjanmaan liitto toimii Karelia ENI CBC-ohjelman hallintoviranomaisena.

Pohjois-Pohjanmaa kuuluu ohjelmakaudella 2021-2027 seuraaviin Interreg ohjelma-alueisiin: Interreg Aurora, Interreg Itämeren alue, Interreg Pohjoinen Periferia ja Arktinen, Karelia CBC, Interreg Europe, ja uusi EU:n laajuinen ohjelma ”I3, Kansainväliset investoinnit innovaatioihin”.