Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

1. vaihemaakuntakaava

1. vaihemaakuntakaava on lainvoimainen

Ensimmäisessä vaiheessa (1. vaihemaakuntakaava) käsiteltävät aihepiirit ovat:

  • energiantuotanto ja -siirto (manneralueen tuulivoima-alueet, merituulivoiman päivitykset, turvetuotantoalueet)
  • kaupan palvelurakenne ja aluerakenne, taajamat
  • luonnonympäristö (soiden käyttö, suojelualueiden päivitykset, geologiset muodostumat)
  • liikennejärjestelmän (tieverkko, kevyt liikenne, raideliikenne, lentoliikenne, meriväylät) ja logistiikka.

Nähtävilläolo

Vaihemaakuntakaavan luonnos oli nähtävillä 28.8.-26.9.2012
1. vaihemaakuntakaavaehdotus oli nähtävillä 20.9.-21.10.2013.
Maakuntavaltuusto hyväksyi 1. vaihemaakuntakaavan 2.12.2013.

Vahvistuspäätös

Ympäristöministeriö vahvisti 1. vaihemaakuntakaavan:
Vahvistuspäätös 23.11.2015
Liitteet:
Otteet: kartta 2, kartta 3, merkinnät
Kuulutus 7.12.2015
Pohjois-Pohjanmaan liiton tiedote 25.11.2015

Ympäristöministeriön vahvistuspäätöksestä tehtiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen viisi valitusta. Maakuntahallitus antoi 2.5.2016 KHO:lle lausunnon valituksista.

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava lainvoimainen

Vahvistettu 1. vaihemaakuntakaava

  1. vaihemaakuntakaavan hyväksymistä koskevat valitukset ja lausunnot:
    Valituskooste ja vastineet 25.8.2014
    Lausuntokooste ja vastineet 25.8.2014

Vaihemaakuntakaavan taustaselvitykset

Muu selvitysaineisto

Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma