Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

1. vaihemaakuntakaava

1. vaihemaakuntakaava on lainvoimainen

Ensimmäisessä vaiheessa (1. vaihemaakuntakaava) käsiteltävät aihepiirit ovat:

  • energiantuotanto ja -siirto (manneralueen tuulivoima-alueet, merituulivoiman päivitykset, turvetuotantoalueet)
  • kaupan palvelurakenne ja aluerakenne, taajamat
  • luonnonympäristö (soiden käyttö, suojelualueiden päivitykset, geologiset muodostumat)
  • liikennejärjestelmän (tieverkko, kevyt liikenne, raideliikenne, lentoliikenne, meriväylät) ja logistiikka.

Nähtävilläolo

Vaihemaakuntakaavan luonnos oli nähtävillä 28.8.-26.9.2012
1. vaihemaakuntakaavaehdotus oli nähtävillä 20.9.-21.10.2013.
Maakuntavaltuusto hyväksyi 1. vaihemaakuntakaavan 2.12.2013.

Vahvistuspäätös

Ympäristöministeriö vahvisti 1. vaihemaakuntakaavan:
Vahvistuspäätös 23.11.2015
Liitteet:
Otteet: kartta 2, kartta 3, merkinnät
Kuulutus 7.12.2015
Pohjois-Pohjanmaan liiton tiedote 25.11.2015

Ympäristöministeriön vahvistuspäätöksestä tehtiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen viisi valitusta. Maakuntahallitus antoi 2.5.2016 KHO:lle lausunnon valituksista.

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava lainvoimainen

Vahvistettu 1. vaihemaakuntakaava

  1. vaihemaakuntakaavan hyväksymistä koskevat valitukset ja lausunnot:
    Valituskooste ja vastineet 25.8.2014
    Lausuntokooste ja vastineet 25.8.2014

Vaihemaakuntakaavan taustaselvitykset

Muu selvitysaineisto

Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma