Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ruokajälki

Pohjois-Pohjanmaan elintarvikeketjujen jäljitettävyyden ja ruokaturvallisuuden kehittäminen

Ruokajälki – Pohjois-Pohjanmaan elintarvikeketjujen jäljitettävyyden ja ruokaturvallisuuden kehittäminen -hankkeessa edistetään Pohjois-Pohjanmaan elintarvikeketjujen jäljitettävyyttä ja ruokaturvallisuutta yhteistyössä alueellisten, valtakunnallisten ja EU-tasoisten verkostojen kanssa. Hanketta vetää Oulun ammattikorkeakoulu, ja Pohjois-Pohjanmaan liitto on mukana osatoteuttajana. Projekti alkoi 1.4.2020 ja päättyy 30.04.2022 ja toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaa.

Hankkeen aikana mallinnetaan Pohjois-Pohjanmaan elintarviketuotannon arvoketjua jäljitettävyyden ja ruokaturvallisuusseurannan näkökulmasta. Tämä toteutetaan pilotoimalla kahden vapaaehtoisen yrityksen kanssa. Toiminnan myötä on myös tarkoitus tuottaa tietoa arvoketjujen eri vaiheisiin ja tarpeisiin soveltuvista kaupallisista, kehitystyön alla olevista ja potentiaalisista tulevista teknologisista ratkaisuista. Pyrimme tuomaan alueen elintarvikeyritykset yhteen mm. ICT-toimijoiden kanssa, ja tarjota heille keskustelualustaa yhdessä toteutettavan kehitystyön aloittamiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi.

Toiminnan aikana hankkeessa tavoitellaan parempaa maakunnassa tuotetun lähiruoan viestintää ja näkyvyyttää kuluttajien suuntaan. Jotta tekisimme tämän onnistuneesti, kartoitamme aktiivisesti muiden maakuntien ja alueiden raportoimia käytänteitä. Selvitämme toimineet konseptit ja keskustelemme mukana olevien yritysten ja liiketoimijoiden kanssa niiden soveltuvuudesta Pohjois-Pohjanmaalla. Kehitämme alkuperä- ja muiden tuotetietojen viestimistä vähittäiskauppojen sekä ravintoloiden suuntaan ja kannustamme näitä tuomaan paikallisuutta näkyvämmin esille tarjonnassaan.

Pyrimme aktivoimaan myös alueella toimivien elintarvikeyrittäjien osallisuutta kansainvälisessä hanketoiminnassa. Kannustamme yrityksiä lähtemään mukaan EU:n älykkään erikoistumisen strategian AgriFood-teeman pilottiprojekteihin ja muihin kehittämisaloitteisiin. Kansainvälisen hanketoiminnan kautta yrityksillä on mahdollisuus mm. kasvattaa osaamistaan, kehittää uusia tuotantomenetelmiään ja laajentaa kansainvälistä verkostoaan.

Ruokajälki-hanke, niin kuin Pohjois-Pohjanmaan alue, toimii aktiviisesti mukana erilaisissa EU:n verkostoissa, jotka edistävät maatalouden digitalisaatiota ja automatisointia yrittäjien eduski. Etsimme ja haemme jatkuvasti uusia projekteja, joilla kehittää maatalouden digitalisaatiota. Kysy lisää projektikoordinaattoriltamme, jos haluat keskustella, mitä kansainvälinen verkosto voi tehdä juuri sinun yritykselle tai organisaatiolle!

Hankkeen tulokset ja ajankohtaistiedot löydät hankkeen nettisivuilta.

Tapahtumat

6.5.2021 – Teknologiasta potkua elintarvikealan yrityksiin

20.1.2021 RUOKARIIHI Matchmaking

14.1.2021 Vastuullisuus ja tuotetiedot näkyviksi läpi ruokaketjun

Lisätietoa

Projektikoordinaattori Sanna Salomaa
puh. 040 685 4051
sanna.salomaa(at)pohjois-pohjanmaa.fi