Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Hyvinvoinnin lisääminen

Elämänlaatu

Kuvaus:
Indikaattori ilmaisee elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi tuntevien osuuden (%) 20-vuotta täyttäneistä

Aikasarja: 2015-

Päivitetty: 14.10.2021

Tietolähde: THL, alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) (EUROHIS8)

Koettu terveydentila

Kuvaus:
Indikaattori ilmaisee terveydentilansa keskinkertaiseksi, melko huonoksi tai huonoksi kokevien 20-vuotta täyttäneide aikuisten ja peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa.

Aikasarja: 2015-, 2017-

Päivitetty: 14.10.2021

Tietolähde: THL, kouluterveyskysely ja THK, suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) – tutkimus ; SotkaNet

NEET-nuoret

Kuvaus:
NEET: 20-24-v. henkilöt, joiden pääasiallinen toiminta on työtön tai ovat työvoiman ulkopuolella ryhmässä muu, eikä heillä ole perusasteen jälkeistä tutkintoa.

Aikasarja: 2015-

Päivitetty: 10.3.2022

Tietolähde: Tilastokeskus, väestö- ja elinolotilastot

Järjestötoiminta

Kuvaus:
Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 20 vuotta täyttäneistä, jotka osallistuvat aktiivisesti järjestötoimintaan tms. Indikaattori mittaa sosiaalista osallistumista. Indikaattori erottelee väestöstä ne, jotka osallistuvat aktiivisesti jonkin kerhon, järjestön, yhdistyksen, harrastusryhmän tai hengellisen tai henkisen yhteisön toimintaan (esimerkiksi urheiluseura, asukastoiminta, puolue, kuoro, seurakunta).

Aikasarja: 2015-

Päivitetty: 4.2.2020

Tietolähde: THL, alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH); SotkaNet

Nuorten liikunnan harrastaminen

Kuvaus:
Indikaattori ilmaisee vapaa-ajallaan tavallisesti korkeintaan tunnin viikossa hengästyttävää ja hikoiluttavaa liikuntaa harrastavien lukion ja ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa.

Aikasarja: 2017-

Päivitetty: 4.2.2020

Tietolähde: THL, kouluterveyskysely