Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Maakuntaohjelman ulkoinen arviointi

Maakuntaohjelmat ovat alueiden kehittämislain tarkoittamia kehittämissuunnitelmia, joiden laatimisesta ja toimeenpanon koordinoinnista vastaavat maakunnan liitot aluekehitysviranomaisina. Tämä voimassa olevan maakuntaohjelman 2018–2021 ulkoinen arviointi tukee ja ohjaa uuden maakuntaohjelman valmistelua. Maakuntaohjelman arviointi on tehty yhteistyössä Pohjois-Suomen maakuntien ja arvioinnin toteuttajan Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n kanssa. Maakuntaohjelman ulkopuolinen arviointi on osa lakisääteistä maakuntaohjelmien toteuttamisen prosessia. Arvioinnin tavoitteena on saada tietoa ohjelman toteutumisesta ja vaikuttavuudesta sekä erityisesti antaa suosituksia ja näkemyksiä tulevan maakuntaohjelman valmisteluun.

Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien 2018-2021 arvioinnin loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan diasetti