Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Maakuntakuvan ja kulttuurin vahvistaminen

Nettomuutto

Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Kuvaus:
Kuntien välinen nettomuutto on kuntien välisen tulomuuton ja kuntien välisen lähtömuuton erotus. Maakuntatasolla maakuntien välisen tulomuuton ja lähtömuuton erotus.

Aikasarja: 2016-

Päivitetty: 19.5.2020

Tietolähde: Tilastokeskus, muuttoliike

Matkailijoiden yöpymiset

Chart by Visualizer
Kuvaus:
Tiedot kerätään kuukausittain majoituspalveluja tarjoavilta majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunu/-autopaikkaa sekä retkeilymajoilta.

Aikasarja: 2016-

Päivitetty: 31.3.2021

Tietolähde: Tilastokeskus, majoitustilasto

Kirjastojen tapahtumat

Chart by Visualizer
Kuvaus:
Kirjaston järjestämien tapahtumien määrä tilastointivuonna. Tapahtumiin luetaan tyypillisesti kirjallisuus, kulttuuri tai sivistystarkoituksessa järjestetyt tapahtumat, kuten kirjailijaillat, lukupiirit, konsertit ja musiikkitapahtumat, luennot ja keskustelutilaisuudet, poistomyyntitapahtumat, lastentapahtumat, satutunnit, työpajat, elokuvaesitykset, nukketeatteriesitykset. Virtuaaliset tapahtumat luetaan mukaan.

Aikasarja: 2016-

Päivitetty: 8.4.2021

Tietolähde: OKM, Kirjastot.fi

Kulttuurikasvatussuunnitelmat maakunnassa, kuntien lukumäärä

Chart by Visualizer
Kuvaus:
Kulttuurikasvatussuunnitelma on kunnan tai alueen suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan kunnassa tai alueella osana opetusta. Yhteiseen suunnitelmaan sitoutuvat opetus- ja kulttuuritoimi yhdessä taidelaitoksien kuten kirjastojen, museoiden ja teattereiden kanssa ja se takaa kaikille kunnan tai alueen lapsille ja nuorille tasavertaisen mahdollisuuden tutustua monipuolisesti paikalliseen kulttuuriin. Kulttuurikasvatussuunnitelma on noin kolmasosassa Suomen kunnissa.

Aikasarja: 2016-

Päivitetty: 19.5.2020

Tietolähde: Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto