Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Laadukas ympäristö

Kohtaamispaikat

Kuvaus:
Kaupunki-, taajama- ja kyläkuvassa helposti hahmotettavien julkisten kohtaamispaikkojen määrä ja niitä koskevat parantamistoimet (suunnitelmat ja toteutukset).

Aikasarja: 2017-

Päivitetty: 16.6.2020

Tietolähde: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Luontomatkailun kärkikohteet

Kuvaus:
Kansallispuistojen, retkeilyalueiden sekä Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueen yhteenlaskettu kävijämäärä. Oulangan, Rokuan ja Syötteen kansallispuistot, Hossan (15 % Julma-Ölkyn/Kuusamon osuus), Isosyötteen, Kylmäluoman ja Oulujärven retkeilyalueet, Hailuoto, Syötteen virkistysmetsä sekä Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualue

Aikasarja: 2016-

Päivitetty: 3.2.2022

Tietolähde: Metsähallitus, luontopalvelut

Tapahtumien määrä

Kuvaus:
Paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaissa rakennetuissa kulttuuriympäristöissä toteutettujen kansainvälisesti mielenkiintoisten ja muuten kävijämäärältään isojen tapahtumien määrä.

Aikasarja: 2017-

Päivitetty: 16.6.2020

Tietolähde: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kasvihuonepäästöt

Kuvaus:
Alueelliset kasvihuonekaasupäästöt on tuotettu ns. tuotantoperusteisesti allokoimalla kansallisen kasvihuonekaasupäästöjen inventaarion tiedot alueille alueellisten aktiviteettitietojen perusteella. Päästöistä julkaistaan vain päästökaupan ulkopuoliset (non_ETS) päästöt, päästökauppaan kuuluvia (ETS) päästöjä ei julkaista luottamuksellisuus syistä. Luokka muut sisältää epäsuorat CO2-päästöt, joita ei ole jaettu kuviossa eri sektoreille.

Aikasarja: 2013-

Päivitetty: 28.5.2020

Tietolähde: Tilastokeskus Kasvihuonekaasupäästöt maakunnittain)

Vesistöjen tila

Kuvaus:
Pohjois-Pohjanmaan jokien (yhteenlasketusta pituudesta), järvien (yhteenlasketusta pinta-alasta) ja rannikkovesien (yhteenlasketusta pinta-alasta) jakautuminen ekologisen tilan luokkiin (hyvä tai erinomainen).

Aikasarja: 2013-

Päivitetty: 11.5.2020

Tietolähde: Pohjois-Pohjanmaan ELY