Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Maakuntaohjelman 2018-2021 seuranta

Seurantaindikaattorit

LähtötasoSeurantaTavoite
Yritystoiminnan kehittäminen
Yrityskanta (kpl)21 000 (2016)24 346 (2020)21 800 (2021)
Yritysten liikevaihto (mrd.)19,8 (2015)24,3 (2020)21,5 (2021)
Vientiliikevaihto (indeksi 2010=100)87,4 (2016)112,1 (2020)kasvaa vuosittain
Vientiliikevaihto (indeksi 2015=100)95,5 (2016)120,5 (2020)kasvaa vuosittain
Elinkeinoelämän innovaatio- järjestelmä
T&K menot (milj.)657 (2015)774,9 (2020)kasvaa 100 milj. euroa vuoteen 2021 mennessä
T&K henkilöstön määrä (kpl)7 942 (2015)8 673 (2020)kasvaa 350 henkilöä vuoteen 2021 mennessä
Korkea työllisyys ja osaaminen
Työpaikkamäärä (kpl)154 882 (2015)164 619 (2019)167 000 (2021)
Nuorisotyöttömyys (TEM)(%)22,8 (2016)19,6 (2020)puolittuu 12 %:iin (2021)
Työllisyysaste (%)65,8 (2016)69,1 (2020)70-71 (2021)
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat (%)6,9 (2015)6,5 (2019)5 (2021)
Vastavalmistuneiden työllistyminen (%)59,6 (2015)68,8 (2019)70 (2021)
Maakuntakuvan ja kulttuurin vahvistaminen
Kuntien välinen nettomuutto (henk)-1 408 (2016)-494 (2020)suunnan kääntäminen positiiviseksi
Matkailijoiden yöpymiset (milj.)1,704 (2016)1,604 (2020)2,2 (2021)
Kirjastojen tapahtumien määrä (kpl)2 603 (2016)1 622 (2020)4%:n vuotuinen kasvu
Kulttuurikasvatus- suunnitelmat maakunnassa (kpl)2 (2016)14 (2019)25 (2021)
Hyvinvoinnin lisääminen
Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus 20 vuotta täyttäneistä (%)56 (2015)53,6 (2020)yli 60 (2021)
Koettu terveydentila keskinkertainen tai huono (%) 20-vuotta täyttäneillä35,8 (2015)36,2 (2020)enintään 1/3 osa
Koettu terveydentila keskinkertainen tai huono (%) peruskoulu 8. ja 9.luokkalaiset18 (2017)25 (2021)laskeva suunta
NEET-nuorten määrä (%) miehet4,9 (2015)5,52 (2020)laskeva suunta
NEET-nuorten määrä (%) naiset2,7 (2015)2,87 (2020)laskeva suunta
Aktiivisesti järjestötoimintaan osallistuvat (%)27,9 (2015)28,7 (2018)5 osallistuvimman maakunnan joukkoon
Nuorten liikunnan harrastaminen (%) lukio24,6 (2017)26,4 (2019)20 (2021)
Nuorten liikunnan harrastaminen (%) ammatilliset37,3 (2017)41,2 (2019)30 (2021)
Laadukas ympäristö
Keskusten julkiset kohtaamispaikat (kpl)22 (2017)23 (2019)kohtaamispaikka jokaisessa keskuksesa
Luontomatkailun kärkikohteiden kävijämäärän kehitys (henk.)481 500 (2016)839 406 (2021)kasvava trendi
Tapahtumien määrä (kpl)30 (2017)37 (2019)kasvava trendi
Kasvihuonepäästöjen kehitys (tn.)8 133 (2013)7 250 (2019)-20% (2021)
Vesistöjen tila (%) järvet78 (2013)89 (2019)89 (2021)
Vesistöjen tila (%) joet45 (2013)61 (2019)73 (2021)
Vesistöjen tila (%) rannikkovedet72 (2013)18 (2019)86 (2021)