Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pendelöinti

Työpaikkaomavaraisuus ilmaisee alueen työpaikkojen ja alueella asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen.

Pendelöinti Pohjois-Pohjanmaalla seuduittain sekä suurimmat pendelöinti virrat muiden maakuntien kanssa. Suurimmat pendelöintivirrat maakunnan sisällä tapahtuvat Oulun seudun ja Oulunkaaren välillä (Oulusta pois 1 312 pendelöijää ja Ouluun sisään 2 183 pendelöijää). Pendelöinti Oulun ja Raahen seutujen välillä on suurta(Oulusta pois 1 485 pendelöijää ja Ouluun sisään 783 pendelöijää). Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutujen välillä on myös runsaasti pendelöintiä (Yliveskasta ulos 502 pendelöijää ja Ylivieskaan sisään 912 pendelöijää). Useiden satojen pendelöintivirtoja on myös Ylivieskan ja Raahen seutujen, Oulun ja Ylivieskan seutujen, Ylivieskan ja Haapaveden-Siikalatvan seutujen, Oulun ja Haapaveden-Siikalatvan seutujen sekä Haapaveden-Siikalatvan ja Nivala-Haapajärven seutujen välillä. Maakunnittain tarkasteluna pendelöinti on suurinta Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin (Pohjois-Pohjanmaalta ulos 1 993 pedelöijää ja sisään 1 660 pendelöijää), Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan (Uuldeltamaalta ulos 1 275 pendelöijää ja Uudellemaalle sisään 2 397 pendelöijää) sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan (Pohjois-Pohjanmaalta ulos 1 068 pendelöijää ja Pohjois-Pohjanmaalle sisään 835 pendelöijää) välillä.

Työpaikkojen määrä Pohjois-Pohjanmaalla on kasvanut vuodesta 2015 vuoteen 2018 lähes 10 000, joista suurin osa on syntynyt Oulun seudulle (90 %). Pendelöinti Oulun seudulle on lisääntynyt kolmessa vuodessa erityisesti Oulunkaaren (+303 pendelöijää) ja Raahen (+157 pendelöijää) seuduilta. Vastaavasti pendelöinti Oulun seudulta on lisääntynyt Raaheen (+134 pendelöijää) ja Oulunkaareen (+75 pendelöijää). Pääsääntösesti pendelöinti eri seutujen välillä on lisääntynyt kolmen vuoden aikana, mutta toisen suuntaistakin kehitystä on tapahtunut. Esimerkiksi pendelöinti on vähentynyt hieman Oulunkaarelta Haapaveden-Siikalatvan ja Koillismaan suuntaan ja Nivala-Haapajärveltä Koillismaan suuntaan.

Maakuntatasolla tarkasteltuna pohjoispohjalaiset ovat lisänneet pendelöintiä vuodesta 2015 vuoteen 2018 erityisesti Lappiin (+271 pendelöijää), Uudellemaalle (+165 pendelöijää) ja Keski-Pohjanmaalle (+79 pendelöijää). Pendedelöinti Pohjois-Pohjanmaalle on lisääntynyt Uudeltamaalta (+244 pendelöijää), Lapista (+163 pendelöijää) ja Keski-Pohjanmaalta (+62 pendelöijää). Pendelöinti Pohjois-Poihjanmaalle on vähentynyt Pohjois-Savosta (-91 pendelöijää), Etelä-Pohjanmaalta (-15 pendelöijää) sekää hieman myös Pohjanmaalta ja Kymenlaaksosta.