Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

New North – Transport, Logistics and Security of Supply

New North -hankkeen tavoitteena on kehittää kestävää liikennejärjestelmää pohjoisella alueella ja ottaa huomioon tulevaisuuden liikenteen mahdollisuudet. Hanke vastaa muuttuneeseen geopoliittiseen tilanteeseen läntisellä Barentsin alueella ja jatkaa alueen logistiikan kehittämistä aiemmissa liikennehankkeissa kerätyn tiedon pohjalta. Ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa alueen toimijoiden välistä yhteistyötä ja parantaa pohjoisen alueen liikenneyhteyksiä sekä selventää tulevaisuuden teknologian hyödyntämismahdollisuuksia hankealueella.

Hankkeessa yhteistyötä tekevät Suomessa Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Lapin ja Pohjois-Karjalan liitot. Mukana ovat myös Merenkurkun neuvosto, Ruotsista Västerbottenin ja Norrbottenin alueet sekä Norjasta Tromssan ja Finnmarkin sekä Nordlandin alueet. Lisäksi hanke saa tukea laajalta yhteistyöryhmältä, mikä varmistaa tiedonkulun ja vuorovaikutuksen sujuvuuden.

Hankkeen pääpartneri on Suomessa Lapin liitto ja se toimii yhdessä Ruotsin ja Norjan alueellisten toimijoiden kanssa. Pohjois-Pohjanmaan liitto osallistuu hankkeeseen ja on sen osarahoittaja. Hanke sai Euroopan Interreg Aurora -rahoitusinstrumentista liki 2 000 000 miljoonan euron rahoituksen, ja sen kokonaisbudjetti on yli 2,2 miljoonaa euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2023-31.8.2026.

Lisätietoja:

Maakuntainsinööri Lauri Romppainen

puh. 040 6854021

lauri.romppainen@pohjois-pohjanmaa.fi