Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Yrittävä ja uudistuva Pohjois-Pohjanmaa

Kuva: Sanna Krook / Oulun kaupunki

Vuonna 2025 Pohjois-Pohjanmaan maakunta on kansallisesti, kansainvälisesti verkostoitunut ja vahvasti osaamisellaan profiloitunut maakunta. Yrityslähtöisyys on koko maakunnan tasolla toimiva pohjavire. Toiminta on kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoitunutta ja vaikuttavaa.  Tulevaisuudessa saamme ylpeillä menestystarinoilla, rohkeilla teoilla ja innovaatioilla.

Näin parannamme yrityslähtöisyyttä

 • Panostamme aluekehitykseen sekä pk- ja mikroyrityksiin.
 • Mahdollistamme yrittäjyyden ja yritysten kasvun.
 • Huomioimme toimintaympäristöjen, markkinoiden ja työelämän muutokset
 • Luomme kansainvälistä kasvupotentiaalia.
 • Helpotamme sijainnista johtuvia haasteita pitkäjänteisellä liikennejärjestelmäsuunnittelulla.
 • Tuemme yritysten verkostoitumista.
 • Madallamme työllistämisen kynnystä ja nostamme työllisyysastetta hankkeiden, kokeilujen ja pohjoismaisen työvoimapalvelumallin kautta. Kohteena erityisesti nuoret ja vastavalmistuneet.
 • Tuemme johtamisessa ja yrittäjien jaksamisessa.
 • Toimimme julkisen ja yksityisen sektorin yhteensovittajina.

Miten saavutetaan elinkeinoelämän muutoskyvykkyys?

Kuntien kehitysyhtiöillä tulee olemaan yhä suurempi rooli kuntien elinkeinopolitiikan seuraajina ja kehittäjinä. Alueiden tulee löytää omat vahvuutensa ja luoda omat toiminnalliset verkostonsa. Tämä vaatii lisää yhteistyötä ja muutoskyvykkyyttä. Erityisesti tulevina vuosina painottuu yritysten vastuullisuus. Uuden Euroopan komission kestävän kehityksen raportoinnin direktiivistä johtuen on viisasta ennakoida, että kestävän kehityksen vaateet tulevat koskemaan jatkossa myös muitakin kuin yli 500 henkilön yrityksiä. Kehittämis- ja innovaatiotyö vaatii kumppaneita, strategioita ja kokeiluja sekä luo kilpailukykyä. Investointeihin, kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen panostaminen sekä kasvun ja uudistamistyön mahdollistaminen luo muutoskyvykkyyttä.

Sujuvampaa byrokratiaa, kiitos!

Yritysmyönteisyyden lisääminen päätöksenteossa ja palveluissa

Pyrimme siihen, että yritysten toiminta ja siihen liittyvät toiminnot, velvotteet ja luvat toimisivat mahdollisimman sujuvasti. Julkisten palveluiden digitalisointi paitsi parantaa saavutettavuutta, myös järkevöittää yritysten viranomaisprosesseja, säästää vaivaa ja aikaa sekä tehostaa palvelutasoa. Yritysten rooli on olla julkisen sektorin aktiivinen kumppani matkalla kohti menestystä. Tavoite on se, että hallinnolliset käytännöt eivät hidasta yritysten kehittymistä.


Kuva: Visit Oulu

Näin syntyvät monipuoliset ja sujuvat yrittäjyyspolut

 • Digitaalisuus mahdollistaa ketterämmän yritystoiminnan ja työn tekemisen. 
 • Merkittävä trendi on yksinyrittäjyyden kasvu. 
 • Paikalliset yrittäjät luovat maakuntaan yrittäjyyshenkeä. 
 • Nuorten yrittäjyysinnon kasvattaminen ja yrittäjyyskasvatus johtaa parhaimmillaan kotiseudulle tai kotimaahan jäämiseen. 
 • Vapaus, joustavuus, luottamus ja yhdenvertaisuus ovat tärkeitä 2020-luvulla.
 • Yrittäjien ja paikallisten oppilaitosten ja yhteisöjen yhteistyö on tärkeää.
 • Maahanmuuttajien potentiaalia siirtyä yrittäjiksi tulee vahvistaa.
 • Yrittäjävaihdoksia täytyy tukea.
 • Yrittäjyyskokeilujen mahdollistaminen elämän eri vaiheissa.
 • Osa-aikayrittäjyyden tukeminen.
 • Startup -yrittäjyyden edistäminen.
 • Monipaikkaisen yrittäjyyden edistäminen.

Mitä käytännössä teemme tavoitteiden saavuttamiseksi?

Yrittäjyyttä ja uudistamista edistävät kärkihankkeet:
 • Työ- ja elinkeinopalveluiden sujuva siirtyminen kunnille
 • Maakunnan kansainvälinen, uudistuvien yritysten yrityslähtöinen kasvu- ja tukihanke
 • Yrittäjien johtamisen ja jaksamisen kärkihanke
 • Uudistuva ja muutoskykyinen yrittäjyys