Tilastot
 
Tilastokuviossä esitetään tuotannon ja työpaikkojen kehitystä toimialoittain,
kuntien talouden kehitystä sekä muita ajankohtaisia ilmiöitä.

Suhdannekatsaus sisältää tietoja Pohjois-Pohjanmaan päätoimialojen ja painopisteklustereiden kehityksestä

Seutunet - Maakunnallinen tietopankki tarjoaa seutukunnittaista tietoa alueen tilasta. Maakunnan tilan seuranta perustuu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman seurantaindikaattoreihin.

Matkailun tunnuslukuja -kohta tarjoaa ajantasaista tietoa Pohjois-Pohjanmaan matkailusta.