Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Hae sivuista

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 kansallinen valmistelu on käynnissä. Alueellista valmistelua tehdään kahdella suuralueella: Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellista valmistelua johtaa Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kansallista valmistelua johtaa Työ- ja elinkeinoministeriö.

Ohjelman sisällöt ja rahoitus

Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa tullaan rahoittamaan Euroopan aluekehitysrahaston(EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) tuella. Uutena rahastona ohjelmaan tullee EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). Arvio koko Suomen EAKR- ja ESR EU-rahoituksesta on noin 1,5 mrd. €. Arvio koko Suomen JTF-rahoituksesta on noin 380 milj. €.

Tavoitteena on ohjelmaluonnoksen valmistuminen vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tuen käyttö: Ohjelmassa tuetaan tutkimus- ja innovointivalmiuksia ml. kehittyneiden teknologioiden käyttöönottoa, digitalisaatiota sekä pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantamista. Lisäksi edistetään Suomen hiilineutraalisuustavoitteita, erityisesti energiatehokkuuden, uusiutuvan energian edistämisen ja kiertotalouteen siirtymisen näkökulmasta. Myös Itä- ja Pohjois-Suomen saavutettavuutta parantavat paikalliset infrastruktuuri-investoinnit ja laajakaistainfrastruktuurit sisältyvät komissiolle esitettävään ohjelmaluonnokseen. Ohjelmassa edistetään myös sosiaalisemman Euroopan tavoitetta mm. työelämään pääsyn parantamisen, elinikäisen oppimisen ja aktiivisen osallistamisen tukemisen kautta. Uutena sisältönä ohjelmaan on tulossa mukaan myös lapsien köyhyyden torjunta.

Lisätietoja ohjelmakauden 2021-2027 kansallisesta valmistelusta Työ- ja elinkeinoministeriön sivulta: https://tem.fi/ohjelmakauden-2021-2027-kansallinen-valmistelu

Lisätietoja Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta valmistelusta: Päivi Keisanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen valmistelun pääsihteeri, p. 050 431 0605, etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi