Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Hae sivuista

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 kansallinen valmistelu on käynnissä. Alueellista valmistelua tehdään kahdella suuralueella: Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellista valmistelua johtaa Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kansallista valmistelua johtaa Työ- ja elinkeinoministeriö.

Ohjelman sisällöt ja rahoitus

Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa tullaan rahoittamaan Euroopan aluekehitysrahaston(EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) tuella. Uutena rahastona ohjelmaan tullee EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). Arvio koko Suomen EAKR- ja ESR EU-rahoituksesta on noin 1,5 mrd. €. Arvio koko Suomen JTF-rahoituksesta on noin 422 milj. €.

Tavoitteena on ohjelman toimeenpanon käynnistyminen 1.9.2021.

Tuen käyttö: Ohjelmassa tuetaan tutkimus- ja innovointivalmiuksia ml. kehittyneiden teknologioiden käyttöönottoa, digitalisaatiota sekä pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantamista. Lisäksi edistetään Suomen hiilineutraalisuustavoitteita, erityisesti energiatehokkuuden, uusiutuvan energian edistämisen ja kiertotalouteen siirtymisen näkökulmasta. Myös Itä- ja Pohjois-Suomen saavutettavuutta parantavat paikalliset infrastruktuuri-investoinnit sisältyvät komissiolle esitettävään ohjelmaluonnokseen. Ohjelmassa edistetään myös sosiaalisemman Euroopan tavoitetta mm. työelämään pääsyn parantamisen, elinikäisen oppimisen ja aktiivisen osallistamisen tukemisen kautta.

Lisätietoja ohjelmakauden 2021-2027 kansallisesta valmistelusta Työ- ja elinkeinoministeriön sivulta: https://tem.fi/ohjelmakauden-2021-2027-kansallinen-valmistelu

Lisätietoja Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta valmistelusta: Päivi Keisanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen valmistelun pääsihteeri, p. 050 431 0605, etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi