Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 kansallinen valmistelu on käynnissä. Alueellista valmistelua tehdään kahdella suuralueella: Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellista valmistelua johtaa Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kansallista valmistelua johtaa Työ- ja elinkeinoministeriö.

Ohjelman sisällöt ja rahoitus

Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa tullaan rahoittamaan Euroopan aluekehitysrahaston(EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) tuella. Uutena rahastona ohjelmaan tulee EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). Arvio koko Suomen EAKR- ja ESR EU-rahoituksesta on noin 1,5 mrd. €. Arvio koko Suomen JTF-rahoituksesta on noin 422 milj. €.

Tavoitteena on ohjelman toimeenpanon käynnistyminen 1.9.2021.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelmaehdotus, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, ja siihen liittyvä ympäristöselostus on lähetetty avoimelle lausuntokierrokselle. Lausuntoja ohjelmaehdotuksesta voi antaa 16.4.2021 asti. Ohjelmaehdotus sisältää Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) tuettavat toimet.

Ohjelma tulee sisältämään myös oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) toimenpiteitä, joista järjestetään samanaikaisesti alkuvaiheen kuuleminen. Myös siihen voi antaa lausuntoja 16.4.2021 saakka.

Ohjelman rahoitus koostuu EU-rahoituksesta ja kansallisesta rahoituksesta. Ohjelmaehdotuksessa EAKR-toimien avulla kehitettäisiin alueiden ja yritysten elinkeino- ja työelämälähtöisiä tutkimus- ja innovointivalmiuksia, digitalisaatiota, pk-yritysten kestävää kasvua ja kilpailukykyä, energiatehokkuutta, ilmastonmuutokseen sopeutumista, kiertotaloutta ja paikallisen saavutettavuuden lisäämistä. Ohjelman ESR-toimet tukisivat työllisyyttä, osaamista, työelämän kehittämistä, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Ohjelmassa on yhteensä kuusi toimintalinjaa:

  • Innovatiivinen Suomi
  • Hiilineutraali Suomi
  • Saavutettavampi Suomi
  • Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
  • Sosiaalisten innovaatioiden Suomi
  • Aineellista puutetta torjuva Suomi

Lisätietoja ohjelmakauden 2021-2027 kansallisesta valmistelusta Työ- ja elinkeinoministeriön sivulta: https://tem.fi/ohjelmakauden-2021-2027-kansallinen-valmistelu

Lisätietoja Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta valmistelusta: Päivi Keisanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen valmistelun pääsihteeri, p. 050 431 0605, etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi