Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 kansallinen valmistelu on käynnissä. Alueellista valmistelua tehdään kahdella suuralueella: Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellista valmistelua johtaa Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kansallista valmistelua johtaa Työ- ja elinkeinoministeriö.

Ohjelman sisällöt ja rahoitus

Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa tullaan rahoittamaan Euroopan aluekehitysrahaston(EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) tuella. Uutena rahastona ohjelmaan tulee EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). Arvio koko Suomen EAKR- ja ESR EU-rahoituksesta on noin 1,5 mrd. €. Arvio koko Suomen JTF-rahoituksesta on noin 422 milj. €.

Tavoitteena on ohjelman toimeenpanon käynnistyminen 1.9.2021.

Ohjelman rahoitus koostuu EU-rahoituksesta ja kansallisesta rahoituksesta. Ohjelmaehdotuksessa EAKR-toimien avulla kehitettäisiin alueiden ja yritysten elinkeino- ja työelämälähtöisiä tutkimus- ja innovointivalmiuksia, digitalisaatiota, pk-yritysten kestävää kasvua ja kilpailukykyä, energiatehokkuutta, ilmastonmuutokseen sopeutumista, kiertotaloutta ja paikallisen saavutettavuuden lisäämistä. Ohjelman ESR-toimet tukisivat työllisyyttä, osaamista, työelämän kehittämistä, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Ohjelmassa on yhteensä seitsemän toimintalinjaa:

  • Innovatiivinen Suomi
  • Hiilineutraali Suomi
  • Saavutettavampi Suomi
  • Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
  • Sosiaalisten innovaatioiden Suomi
  • Aineellista puutetta torjuva Suomi
  • Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). Valmistellaan syksyllä 2021.

Lisätietoja ohjelmakauden 2021-2027 kansallisesta valmistelusta Työ- ja elinkeinoministeriön sivulta

Lisätietoja Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta valmistelusta: Päivi Keisanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen valmistelun pääsihteeri, p. 050 431 0605, etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi