Kulttuurihyvinvointi
 

Taide ja kulttuuri ovat osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvän elämän kokemusta. Jokaisella meistä on oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin, kehittää itseään ja yhteisöään niiden avulla sekä mahdollisuus ilmaista itseään vapaasti. Nämä kulttuuriset oikeudet on turvattu YK:n ihmisoikeusjulistuksessa (1948) sekä useissa Suomea sitovissa ihmisoikeussopimuksissa ja Suomen perustuslaissa. Taiteen ja kulttuurin vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen ovat tutkittuja ja tunnistettuja, ja myös enenevässä määrin keskeisessä roolissa määrätietoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoimintaa. Tutkimus- ja kehittämistyö aiheen ympärillä on vilkasta koko Suomessa. 

Pohjois-Pohjanmaalla kulttuurin ja taiteen vaikutuksia hyvinvointiin, terveyteen ja muun muassa osallisuuden vahvistamiseen edistetään avoimen verkostoyhteistyön kautta. Koordinaatiosta vastaa Pohjois-Pohjanmaan liitto yhteistyökumppaneiden kanssa. Oletko kiinnostunut tulemaan mukaan? Ota yhteyttä Pohjois-Pohjanmaan liittoon (aluesuunnittelija Auli Suorsa) tai Oulun kaupungin kulttuuripalveluihin (tuottaja Jaana Potkonen).