Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Liikennejärjestelmätyö

Liikennejärjestelmätyö

Liikennejärjestelmätyötä eri tasoilla

Liikennejärjestelmäsuunnittelua tehdään valtakunnallisesti sekä alueellisesti ylimaakunnallisesti, maakunnallisesti ja kaupunkiseudulla.

Valtakunnan tasolla Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävänä on liikennejärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen sekä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu.

Ylimaakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnittelu on vapaaehtoista. Pohjois-Suomessa on tehty neljän pohjoisimman maakunnan yhteinen Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategia.

Maakuntien liitot vastaavat maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessin käynnistämisestä ja siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja kyseisen suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa.

Kaupunkiseuduilla lakisääteinen velvollisuus liikennejärjestelmäsuunnitteluun on pääkaupunkiseudulla (HSL). Oulun seudulla on tehty seudun kuntien, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja LVM:n alaisten virastojen välisellä yhteistyöllä liikennejärjestelmäsuunnittelua pitkäjänteisesti. Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma on ladattavissa osoitteesta oulunliikenne.fi.

Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat laatineet Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman. Suunnitelmassa toteutetaan Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategiassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa määritettyjä linjauksia, tarkennetaan suunnittelua maakunnalliselle tasolle sekä käsitellään maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten liikenteen linjausten lisäksi maakunnan sisäisiä liikennejärjestelmän kehittämisasioita.

Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 (Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisu A:60)


Liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamista ohjaamaan on perustettu kuntien, yritysten ja muiden liikenteen alan osaajista koostuva liikennejärjestelmäryhmä.

Liikennejärjestelmäryhmän kokoonpano 3.12.2019.

Tapahtumat

Pohjois-Pohjanmaan liikennefoorumi 3.12.2020